Over Zoekwoord.nl

Start je net met het vindbaar maken van een website? Dan beland je al snel in een wereld vol betaalde tools en content specifiek geschreven voor die dure tools.

Om SEO toegankelijker en transparanter te maken hebben we zoekwoord.nl opgezet. Een gratis zoekwoorden tool voor ondernemers in Nederland. In de tool vind je de zoekwoord data van een gigantisch aantal zoekopdrachten die uitgevoerd zijn in Google.nl.

In totaal hebben we momenteel zo’n 58,6 miljoen zoekwoorden in de database met zoekvolumes per maand tot 3 jaar terug.

Onderdeel van ons doel om SEO transparanter te maken delen we onze statistieken als ‘Open Startup‘.

Team

Tim van Iersel

Tim van Iersel

Webdeveloper

Linkedin

Websitescanner

Zoekwoord.nl is onderdeel van Websitescanner, begonnen als SEO & Webdevelopment bureau nu in transitie naar software bedrijf gespecialiseerd in SEO tools.